Khai mạc Diễn đàn Xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào 2018

752

Diễn đàn xúc tiến chuyển giao công nghệ Việt – Lào được khai mạc ngày 9/8 tại Thủ đô Viêng Chăn.

Đây là sự kiện kết nối các nhà nghiên cứu và phát triển công nghệ, doanh nghiệp, cơ quan quản lý về KH&CN của Việt Nam với các cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Lào để thúc đẩy thương mại hóa, ứng dụng và đầu tư vào các công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm của Lào như: chế biến, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng tái tạo, xử lý môi trường, công nghệ thông tin.

Thông qua Techconnect Việt Nam – Lào, hoạt động giữa hai Bộ KH&CN sẽ gắn bó chặt chẽ hơn. Sự phối hợp nghiên cứu của các nhà khoa học hai nước cũng được tăng cường.

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn Xúc tiến và chuyển giao công nghệ Việt Nam – Lào được tổ chức nhằm thúc đẩy việc chuyển giao, nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng công nghệ cho mục tiêu chiến lược phát triển khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội một cách hiệu quả

Diễn đàn xúc tiến chuyển giao công nghệ
Diễn đàn xúc tiến chuyển giao công nghệ

Diễn đàn lần này có ý nghĩa quan trọng, có thể đáp ứng tốt cho mục tiêu chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của hai nước, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai bên Đồng thời, trao đổi tìm ra các dự án phù hợp với tình hình phát triển hiện nay của hai nước, cũng như hội nhập khu vực và quốc tế. Đồng thời, Diễn đàn sẽ giúp tăng cường, thắt chặt truyền thống đoàn kết đặc biệt, hữu nghị từ lâu đời và quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành các nhiệm vụ mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước giao, góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, vì sự phát triển chung của hai nước, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác KH&CN sẵn có giữa Việt Nam và Lào và mở ra cơ hội hợp tác mới, ngay tại Lễ khai mạc đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Lào.

Để những hoạt động này mang lại hiệu quả thiết thực và trở thành một sự kiện có ý nghĩa, thay mặt Bộ KH&CN Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp phía Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Vụ Đổi mới công nghệ của Lào và các đơn vị có liên quan để triển khai các hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của cả Việt Nam và Lào.